1998 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, 1999-2003 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD’da eğitim almıştır ve 2003 yılında Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmuştur.

Çocuk Psikiyatrisi alanında uzmanlık aldıktan sonra Pamukkale Üniversitesinde göreve başlamış ve Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalını kurmuştur. 2011 yılında Doçentlik sınavını başarı ile tamamlayarak Doçent olmuştur. 2015-2017 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kliniğini kurmuştur.2017 yılında Profesör ünvanı almıştır. Halen, İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Profesör olarak görev yapmaktadır.

2005 ve 2010 yıllarında Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Araştırma Teşvik 3.Ödüllerini almıştır.

Yorumlar kapalı.
izmir tıp doktoru