Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

1. Cakaloz B, Cakaloz I, Polat A, Inan M, Oguzhanoglu NK, “Psychopathology in Thalassemia Major”, Pediatrics International, 51(6): 825-828 (2009). (Science Citation Index Expanded)

2. Çakaloz B, Ünlü G, Terzioğlu MA, Kapubağlı N, Tekkanat Ç. Relation of juvenile criminal behavior to sociodemographic features and intelligence. Anadolu Psikiyatri Dergisi doi: 10.5455/apd.210471 (2016) (Science Citation Index Expanded)

3. Cakaloz B, Akay AP, Böber E, Yulug B, “Thyroid functions and Oppositional Defiant Disorder: More than a coincidence in prepubertal boys with Attention Deficit Hyperactivity Disorder?”, The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, E9-E10 (2011).  (Science Citation Index). (Editöre Mektup)

4. Akay AP, Cakaloz B, Berk AT, Paşa E, “Psychosocial aspects of mothers of children with strabismus”,  Journal of AAPOS: The Official Publication of the American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 9(3):268-273 (2005). (Science Citation Index Expanded)

5. Unlu G, Cakaloz B. Effects of perpetrator identity on suicidality and nonsuicidal self-injury in sexually victimized female adolescents. Neuropsychiatr Dis Treat. 12: 1489–1497 (2016). (Science Citation Index Expanded).

6. Erkuran HÖ, Cakaloz B, Önen Ö, Kutlu A. Suicide Attempt with High Dose Long Acting Methylphenidate Ingestion: A Case Presentation. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 26(3): 316-318 (2016). (Science Citation Index Expanded).

7.Büber A, Çakaloz B, Işıldar Y, Ünlü G, Bostancı HE, Aybek H, Herken H. Increased urinary 6-hydroxymelatoninsulfate levels in attention deficit hyperactivity disorder diagnosed children and adolescent. Neurosci Lett. 23;617:195-200 (2016). (Science Citation Index Expanded)

8.Tas FV, Guvenir T, Tas G, Cakaloz B, Ormen M, “Nitric oxide levels in disruptive behavioral disorder”, Neuropsychobiology, 53(4):176-180 (2006). (Science Citation Index)

9. Bahar Z, Ozturk M, Beser A, Baykara A, Eker G, Cakaloz B, “Evaluation of interventions based on depression sign scores of adolescents”, Social Behavior and Personality, 36(1): 123-134 (2008). (Social Sciences Citation Index)

10. Yücel E, Şengül C, Çakaloz B, Herken H,  “Psikiyatri Polikliniğinde Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı konan hastalarda Eş tanı”, Nöropsikiyatri Arşivi- Archives of Neuropsychiatry, 47(2): 139-143 (2010).(ScienceCitation Index Expanded)

11. Sevinc E, Erdal ME, Sengul C, Çakaloz B, Ergundu TG, Herken H, “Association of adult attention deficit hyperactivity disorder with dopamine transporter gene, dopamine D3 receptor, and dopamine D4 receptor gene polymorphisms”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni- Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 20(3): 196-203 (2010). (Science Citation Index Expanded)

12. Herken H, Erdal ME, Kenar AN, Unal GA, Cakaloz B, Ay ME, Yücel E, Edgünlü T, Sengül C.Association of SNAP-25 Gene Ddel and Mnll Polymorphisms with Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Psychiatry Investig. 11(4):476-80 (2014). (Science Citation Index Expanded)

13. Zorlu A, Unlu G, Cakaloz B, Zencir M, Buber A, Isildar Y.. The Prevalence and Comorbidity Rates of ADHD Among School-Age Children in Turkey. J Atten Disord. Apr 6 (2015). (Science Citation Index Expanded).

14. Önen Ö, Kundak S, Erkuran HÖ, Kutlu A, Çakaloz B. Quality of life, depression and Anxiety in Turkish  Children with vitiligo and their parents. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. DOI: 10.1080/24750573.2018.1454385 (2018). (Science Citation Index Expanded).

15. Aksu S, Unlu G, Kardeşler Çetin A, Çakaloz B, Aybek H. Altered levels of brain-derived neurotrophic factor, proBDNF and tissue plasminogen activator in children with posttraumatic stress disorder. Psychiatry Research. 268:478-483 (2018)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Herken H, Erdal E, Sengul C, Yucel E, Cakaloz B, Kenar AI, Ay E, Ergundu TG, “Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder association with synaptosomal- associated protein (SNAP-25) polymorphisms”, 9th World Congress of Biological Psychiatry,  Abstracts 263 pp., Paris, FRANCE, 28 June-2 July 2009. (Poster Bildiri)

2. T.Berk, A.P.Akay, B.Cakaloz, “Psychosocial aspects of parents whose children have strabismus”, 29 th Meeting of the European Strabismological Association, Final Programme and Abstracts 21 pp., Izmir, TURKEY, 2-4 June 2004. (Poster Bildiri)

3. Özerdem A, Çakaloz B, Topkaya S, Koçyiğit A, Yılmaztürk M, Afşar BB, Aydar AG, Fidaner H, Çömlekçi A, Yeşil S, “Quality of life in euthymic bipolar patients and their family members: a comparison with diabetics and normal controls”, Fifth International Conference on Bipolar Disorder, Bipolar Disorders An International Journal of Psychiatry and Neurosciences Supplement 1, Volume 5, 72 pp., Pittsburgh, USA, 12-14 June 2003.  (Poster Bildiri)

4. Bahar Z, Baykara A, Ozturk M, Eker G, Cakaloz B, Beser A, “Evaluation of relief programs depending on depression sign scores of adolescents in golcuk earthquake district”, 1st Conference of the journal Public Health; Social, Cultural and Economic Determinants of Health: International Perspectives for Global Action, Abstracts,  Lisbon, PORTUGAL, 9-11 May 2007. (Poster Bildiri)

5. Yıldırım C Ünlü G, Çakaloz B, Çetin EN. “Quality of life in children followıng strabısmus surgery” XIth Meeting of the International Strabismological Association, İstanbul, TURKEY, 22-25 September 2010. (Poster Bildiri)

6. Buber A, Cakaloz B, Isildar Y, Unlu G, Bostanci HE, Aybek H, Alacam H, Herken H.  Urinary 6-OH melatonin-sulfate levels in patients with attention deficit hyperactivity disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Ek 1):S31-S2

7. Ozdemir R, Kutlu A, Mese T, Karadeniz C, Cakaloz B, Karaarslan U, Ceylan G, Yilmazer MM, Yozgat Y. Quality of life among children aged 2 to 7 years with congenital or acquired heart disease in Turkey. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Ek 1):S96.

8. Kutlu A, Ozdemir R, Mese T, Karadeniz C, Cakaloz B, Karaarslan U, Ceylan G, Yilmazer MM, Yozgat Y. Quality of life among children and adolescents with congenital or acquired heart disease in Turkey. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Ek 1):S28.

9. Ozdemir R, Kutlu A, Mese T, Karadeniz C, Cakaloz B, Karaarslan U, Ceylan G, Yilmazer MM, Yozgat Y. Türkiye’ de 2-7 yaş arası doğumsal yada edinsel kalp hastalığı olan çocukların yaşam kalitesi. Pediatric Heart Journal 2015; s:1(suppl):s38

10. Isildar Y, Unlu G, Buber A, Cakaloz B, Bostanci HE, Aybek H, Herken H. Serum Adrenomedullin and Nitric Oxide levels attention deficit hyperactivity Disorder diagnosed patient and their role in etiopathogenesis. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016; (Ek 1):S11.

11. Erkuran HÖ, Cevher Binici N, Önen Ö, Kutlu A, Balım A, Çakaloz B. Evaluation of Disability Reports in a Children’s Hospital: Data of a 1 year retrospective chart reiew. IACAPAP 2018 (Panel) (Kabul Edildi).

12. Sevinçok D, Memiş ÇÖ, Doğan B, Çakaloz B, Kutlu A, Sevinçok L. The association of obsessive-compulsive disorder symptomatology with schizotypal and autistic traits in a sample of adolescent patients. Psychiatry and clinical Psychopharmacology 2018; s: 5-6 

13. Sevinçok D, Memiş ÇÖ, Çakaloz B. Acceptance and commitment therapy experience in an adolescent patient with social anxiety disorder, panic disorder, and major depression Psychiatry and clinical Psychopharmacology 2018; s: 29-30.

14. Memiş ÇÖ, Sevinçok D, Doğan B, Kutlu A, Çakaloz B, Sevinçok L. Autistic/schizotypal traits in adult-onset and adolescent obsessive–compulsive disorder patients. Psychiatry and clinical Psychopharmacology 2018; s: 16-17.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Çakaloz B, Akay AP, Günay T, “Karşıt olma karşı gelme bozukluğunun eşlik ettiği ve etmediği dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocukların davranışsal sorunlar, ders başarısı ve akran ilişkileri açısından değerlendirilmesi”, Yeni Symposium, 45 (2): 84-92 (2007).

2. Çakaloz B, Akay AP, Böber E, Eminağaoğlu N, Günay T, “Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu eşlik eden veya etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı alan puberte öncesi erkek olgularda aile işlevlerinin değerlendirilmesi”, DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 20(3): 149-155 (2006).

3. Cakaloz B, Akay AP, Böber E, “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve eşlik eden karşıt olma karşı gelme bozukluğu olan prepubertal erkek çocuklarda plazma kortizol düzeylerinin değerlendirilmesi”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 15 (4):158-164 (2005).

4. Çakaloz B, Kurul S, “Duchenne muskuler distrofili çocukların aile işlevlerinin ve annelerinde depresyon ve kaygı düzeylerinin araştırılması”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 8 (1): 24-30 (2005).

5. Çakaloz B, Akay AP, “Dikkat eksikliği ve yıkıcı davranış bozukluklarında doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası yaşanan sorunların ve anne sütü alış sürelerinin psikopataloji gelişimine katkıları”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 12 (1): 3-10 (2005).

6. Çakaloz B, Aras Ş, “Rett Sendromu: Üç Olgu Sunumu”, Türkiye Klinikleri J Pediatr, 14: 159-164 (2005).

7. Ergin Ç, Çakaloz B, Akkaya Y, Ünlü G, Zorlu A, “Gilles de la Tourette sendromu ve obsesif kompulsif bozukluk tanılı çocuklarda Cryptococcus neoformans antikorları”, Pamukkale Tıp Dergisi 3(3):143-146 (2010).

8. Çakaloz B, Ünlü G, Çardak GT, Semra Hız,”Duchenne Muskuler Distrofi ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinin Yaşam Kaliteleri”, Pamukkale Tıp Dergisi, 3(2); 90-95 (2010).

9. Çakaloz B, Sevinçok D. Türkiye’ de çalışan çocuklar ve ruh sağlığı. Kara tahta İş yazıları Dergisi, 8: 89-99 (2017).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Kenar ANİ, Ünlü G, Çakaloz B, “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozuklukluğu’nda ergenlerde tedavi uyumu”, 15. Ergen Günleri, Ergenlerde bağımlılık, sempozyum kitabı sf.45, Ankara, 9-11 Aralık 2010. (Poster Bildiri)

2.  Çetin GO, Düzcan F, Semiz S, Koltuksuz U, Çakaloz B, Büke A, Özdel O, “Parsiyel Androjen Duyarsızlığı Sendromlu İki Kız Kardeş”, Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Sempozyum Kitabı sf.101, Abant, 8-10 Ekim 2009. (Poster Bildiri)

3. Özsarı T, Çakaloz B, Güçtürk İ, Karaca A, Azdemir Ü, Akçay A, “Allerjik Rinit Semptomlarını Taklit Eden Tik Bozukluğu Olgusu”, XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı sf. 85, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 19-23 Kasım 2008. (Poster Bildiri)

4.Çakaloz B, Akay AP, Böber E, Yuluğ B, “Hiperaktivite Bozukluklu erkek çocuklarda tiroid hormon düzeylerinin değerlendirilmesi”, Genç Bilim Adamları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı, Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım Bildiri Özetleri ve Program Kitapçığı sf. 80, İzmir, 21-23 Şubat 2008. (Poster Bildiri)

5.Özsarı T, Çakaloz B, Polat A, Balcı YI, Akın M, “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olan çocuklarda serum demir, vitamin B12 ve folik asit düzeyleri”, 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi,  6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Türk Çocuk Hematoloji Dergisi 2007; Cilt 1, Ek sayı 1, sf. 57, Bursa, 22-26 Mayıs 2007. (Poster Bildiri)

6.Çakaloz B, Ünlü G, Aydın A, Acar K, Oğuzhanoğlu NK, Sevinç Ö, “Cinsel istismar olgularının sosyodemografik özellikleri ve ruhsal tanıları”, 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı sf. 151, İzmir, 19-22 Nisan 2007. (Poster Bildiri)

7. Çakaloz B, Ünlü G, Aydın A, Acar K, Oğuzhanoğlu NK, Sevinç Ö, “Çocuklarda zeka düzeyi ile cinsel istismar ilişkisi”, 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı sf. 153, İzmir, 19-22 Nisan 2007. (Poster Bildiri)

8. Cinbis M, İnce T, Çakaloz B,  Çoşkun T, “Otizm tanısı ile takip edilen ve 12 yaşında fenilketonüri tanısı alan bir olgu sunumu”, 50. Milli Pediatri Kongresi Fin-Türk Pediatri Günleri, Program Kitabı sf. 117, Antalya, 8-12 Kasım 2006. (Poster Bildiri)

9. Çakaloz B, Çakaloz İ, Polat A, İnan M, Oğuzhanoğlu NK, “Talasemi major’lu çocukların ruhsal durumlarının ve davranışsal sorunlarının araştırılması”, 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Program, Eğitim ve Özet Kitabı sf. 297, İzmir, 11-14 Mayıs 2005. (Poster Bildiri)

10. Taş FV, Güvenir T, Taş G, Çakaloz B, Örmen M, “Yıkıcı davranış bozukluklarında nitrik oksit düzeyleri”, 15.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı sf. 47, İstanbul, 21-24 Nisan 2005. (Poster Bildiri)

11. Çakaloz B, Akay AP, Böber E, Eminağaoğlu N, Günay T, “Yıkıcı davranış bozukluklarında hipotalamik-hipofizer-adrenal eksen işlevlerinin değerlendirilmesi”, 14.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi & 4. Biyolojik Psikiyatri Sempozyumu, Özet Kitabı sf. 112, Bursa, 21-24 Nisan 2004.  (Poster Bildiri)

12. Akay AP, Çakaloz B, Berk AT, Paşa E, “Şaşılık sorunu olan çocukların ailelerinin psikososyal özellikleri”, 14.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi & 4. Biyolojik Psikiyatri Sempozyumu, Özet Kitabı sf. 117, Bursa, 21-24 Nisan 2004. (Poster Bildiri)

13. Özerdem A, Çakaloz B, Topkaya S, Koçyiğit A, Yılmaztürk M, Afşar BB, Aydar AG, Fidaner H, Çömlekçi A, Yeşil S, “Ötimik bipolar hastalarda ve ailelerinde yaşam kalitesi: Diabetik hastalar ve normal kontrollerle karşılaştırılmalı bir çalışma”, 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi “Türkiye’ de Psikiyatri’ nin Geleceği: Bilgi Üretimi ve Uygulamaya Yansıması” ve “Duygudurum Günleri-I”, Özet Kitabı sf. 67, İstanbul, 02-06 Ekim 2001. (Poster Bildiri)

14. Aksu S, Ünlü G, Kardeşler AÇ, Çakaloz B, Aybek H. Cinsel İstismar Sonrası Posttravmatik Stres Bozukluğu Gelişen Hastalarda Serum Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör, Probdnf ve Doku Plazminojen Aktivatörü Düzeyleri. 26. Çocukve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı sf. 77-78, İzmir, 13-16 Nisan 2016. (Sözel Bildiri)

15. Ünlü G, Çakaloz B. Ergenlerde cinsel flört şiddeti, 13. Adli Bilimler Kongresi 2016(Sözel Bildiri)

16. Önen Ö, Yamacı S, Erkuran HÖ, Kutlu A, Çakaloz B. Vitiligo Hastalığı Olan Çocuklar Ve Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesi, Depresyon Ve Kaygı Düzeyleri, 5.Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 2016.

17. Acar BH, Ünalp A, Köse M, Çakaloz B. Hastanemizde Nörometabolik Hastalık tanısı ve öntanısıyla takip edilen çocukların ailelerinde Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 2017.

18. Tezer D, Belger F, Erken İE, Çakaloz B, Ünlü G. Aile içi Ersestin Nitel Analizi: Denizli Örneği, 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2018(Kabul Edildi).

19. Tanrıverdi Ç, Çiftçi E, Çakaloz B. Klozapine Dirençli EKT’ ye yanıt veren erken başlangıçlı Psikoz: Olgu Sunumu, 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2018(Kabul Edildi).

Yorumlar kapalı.
izmir tıp doktoru